Home


PRODUCT FEATURES


PRODUCT NOTES


WARRANTY POLICIES


CONTACT US

HAILI CO., LTD – NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN MITSUBISHI CHEMICAL CLEANSUI TẠI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0305236754

Ngày cấp: 29/09/2007

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh

MITSUBISHI CLEANSUI PREMIUM SHOWROOM   

No. 131, Ba Tháng Hai Street , Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City

Hotline: 18008171

 Email: support@mitsubishicleansui.vn

HO CHI MINH HEAD OFFICE

 No 12, Hoàng Trọng Mậu Street, Ward Tân Hưng, District 7, Ho Chi Minh City

 Hotline: 18008171

Email: support@mitsubishicleansui.vn

Create your website with WordPress.com
Get started